Ett flexibelt bokningssystem

Comers bokningssystem finns som fyra olika grundmoduler, Mikro, Mini, Bas och Flex
Detta för att anpassa till just er verksamhet på bästa möjliga sätt och ni kan även uppgradera under tidens gång och växa med Comers.
Grundläggande funktionalitet för Comers moduler
MINI - BAS - FLEX

Bokning MINI BAS FLEX
Manuell bokning JA JA JA
Skapa ny / ändra bokning JA JA JA
Avboka bokning JA JA JA
Delavboka bokningsrad JA JA JA
Ändra datum / antal per bokningsrad JA JA JA
Anteckning-/ar per bokning JA JA JA
Anteckning-/ar per bokningsrad JA JA JA
Lägg / Ta bort personer per bokning JA JA JA
Ange betalsätt / Manuella betalsätt JA JA JA
Automatiska betalregler JA JA JA
Skicka E-post från bokning JA JA JA
Bifoga PDF-dokument JA JA JA
Bifoga egna dokument via E-post till kund JA JA JA
Manuell justering av bokningens pris JA JA JA
Skapa paket av bokningsrader i bokningkorgen JA JA JA
Bekräftelsedokument JA JA JA
Faktura / Kreditfaktura JA JA JA
Påminnelsefunktion JA JA JA
Basvaluta JA JA JA
Språk (3 språk) JA JA JA
Kund / Sök kund i bokning JA JA JA
       
Fördefinierade E-postmeddelanden JA JA JA
Registrera betalning JA JA JA
Bokningshistorik med länk till dokument JA JA JA
Momshantering på faktura JA JA JA
Sök bokning JA JA JA
Bekräftelsemail till kund vid bokning och ändring JA JA JA
Agenter Tillval JA JA
Sök bokning kund   JA JA
Kundtillhörighet   JA JA
Rabattkoder   JA JA
Betalningsregler   JA JA
       
Gruppbokning   Tillval Tillval
       
Backoffice      
Ankomstlista JA JA JA
Bokningskalender JA JA JA
Ej fakturerade bokningar JA JA JA
Obetalda bokningar JA JA JA
Skicka påminnelse via E-post JA JA JA
Kassarapport   JA JA
Biljettera / påminnelselista   JA JA
       
Requestbokningar     JA
       
Administration      
Företagsuppgifter JA JA JA
Leverantör JA JA JA
Kund JA JA JA
Prisdelar & moms JA JA JA
Prisdelstyper JA JA JA
Koncern / Underföretag   Tillval Tillval
       
Ekonomi / Statistik      
Försäljningsrapport JA JA JA
Moms JA JA JA
Kontoplan   JA JA
Kontoöversikt   JA JA
EU-momsrapport   JA JA
Fakturajournal   JA JA
Inbetalningsjournal   JA JA
Kundreskontralista   JA JA
Avr slutgiltig intäkt (balanskonto till intäkt)   Tillval JA
Leverantörsfakturor     JA
Koppla leverantörsfakturor     JA
Leverantörsfaktura export     Tillval
SIE-fil export     JA
Projekt   Tillval JA
Valuta säljkurs   Tillval Tillval
Bankgiroinläsning   Tillval Tillval
OCR-fakturanummer   Tillval Tillval
Kostnadsställen   Tillval JA
       
Sitebuilder      
Ladda upp bilagor JA JA JA
Ändra text och översätta JA JA JA
       
Produkt      
Produktegenskaper   JA JA
Prisimport   JA JA
Allotment för återförsäljare     JA